Hoofdmenu

Voortraject

Voorbereiding

In september 2017 is na diverse gesprekken tussen de Belangenvereniging Rekken en de gemeente Berkelland groen licht ontvangen voor het project ‘Aantrekkelijk Rekken’, een samenwerking tussen de Belangenvereniging Rekken, gemeente Berkelland, ProWonen en het adviesbureau KAW. Om dit project te realiseren is er in oktober een projectgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordiging vanuit de genoemde partijen aangevuld met vier inwoners van Rekken. Ludy Koldeweij, Peter van de Vondervoort, Nick Scholten en Lotte Roos zijn bereid gevonden hier aan deel te nemen. Zij hebben in november gesprekken gevoerd met de bovenstaande samenwerkingspartners om het project verder vorm te geven en een tijdspad uit te stippelen.

Startbijeenkomst

Op 12 december 2017 is een startbijeenkomst georganiseerd voor inwoners. De opkomst was met meer dan 100 geïnteresseerden overweldigend en een belangrijk signaal voor de projectgroep, het onderwerp leeft! De bijeenkomst werd geopend door wethouder Joke Pot. Ze legde uit dat het doel van het project is om de woonwensen en behoefte aan voorzieningen in Rekken in kaart te brengen. Na de inleiding van de wethouder presenteerde de projectgroep en KAW de mogelijke uitdagingen en demografische ontwikkelingen van de korte en middellange termijn voor Rekken. Hierna hebben inwoners in groepjes gesproken over de kwaliteiten die het dorp heeft. Ook de diverse zorgen kwamen aan de orde. AL deze informatie is gebruikt als input voor een enquête. Deze enquête heeft als doel een compleet beeld van kansen en uitdagingen voor de komende jaren.

Presentatie Startbijeenkomst project ‘Aantrekkelijk Rekken’ 12 december 2017

Enquête

Medio januari 2018 hebben inwoners van Rekken persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor het invullen van een enquête om in kaart te brengen wat de woon- en leefbehoeften in het dorp zijn. Ook oud-inwoners van Rekken en mensen die nu niet in Rekken wonen, maar hier wel graag willen wonen, kregen de mogelijkheid om deze enquête in te vullen. De enquête is door maar liefst 44% van alle (toekomstige) inwoners ingevuld.

Enquête project ‘Aantrekkelijk Rekken’ 15 januari 2018

Uitkomsten enquête en vervolg

Tijdens een tweede inwonersavond op dinsdagavond 13 maart 2018 zijn de resultaten gepresenteerd en de belangrijkste woon- en leefuitdagingen voor Rekken besproken. Hiermee is meer richting verkregen voor vervolgstappen op korte en lange termijn zodat we allemaal kunnen blijven genieten van een ‘Aantrekkelijk Rekken’. Inwoners hebben op deze avond de mogelijkheid gekregen om aan te geven welke uitdaging het meeste aandacht moest krijgen. Tevens hadden inwoners de mogelijkheid om aan te geven of zij een actieve rol in het vervolg wilden spelen.

Presentatie Resultaten Enquête project ‘Aantrekkelijk Rekken’ 13 maart 2018

Projectgroepen

Uit het gehele traject zijn uiteindelijk twee woonprojecten en één leefbaarheidsproject geïnitieerd.   Meer informatie over de projecten kunt u vinden op deze site onder ‘Woonprojecten’ en ‘Leefbaarheidsprojecten’. Daarnaast zijn door het project ‘Aantrekkelijk Rekken’ ook al wat eerste successen geboekt. Deze zijn te lezen onder ‘Aanvullende projectresultaten’.

Bovenstaande informatie is ook aan de hand van een nieuwsbrief en een inspiratiemarkt op 22 mei 2018 gepresenteerd.

Nieuwsbrief project ‘Aantrekkelijk Rekken’ mei 2018