Hoofdmenu

Aanvullende projectresultaten

‘Eetcafé Rekken: samen eten verbindt!’

Op basis van de uitkomsten van de enquête ‘Aantrekkelijk Rekken’ bleek veel steun en animo voor het organiseren en bijwonen van eetavonden. Dit heeft er toe geleid dat sinds 5 juni 2018 elke inwoner van Rekken de eerste dinsdag van de maand voor € 7,50 kan aanschuiven bij een driegangenmenu in Den Hof. In de vier zomermaanden hebben de diners om 12.30 uur en daarna op proef vier maanden in de avond plaats gevonden. De avonden blijken een groot succes te zijn! Daarom is besloten de eetavonden voort te zetten. Opgave voor eetavonden in 2019 is mogelijk bij Alie Sieben, e-mail aliesieben@hotmail.com of  tel: 0545 – 43 16 56.

 

Voorrang bij huurwoningen ProWonen

ProWonen heeft 22 huurwoningen in Rekken en heeft toegezegd dat inwoners uit Rekken de komende twee jaar voorrang krijgen bij beschikbare huurwoningen in deze plaats. Inwoners moeten dan wel ingeschreven zijn als woningzoekende bij Thuis in de Achterhoek.

 

Voor meer informatie kijk op https://www.prowonen.nl/ik-zoek-een-woning/huurwoning/

 

Let op! Meedenkers en/of nieuwe projecten om mee aan de slag te gaan, blijven welkom. Meld je hiervoor aan via info@info-rekken.nl of bij Lotte Roos.