Hoofdmenu

Woonproject

Er zijn twee woonprojecten waarvan inwoners hebben aangegeven ermee aan de slag te willen. Eén project gericht op het behoud van starters en één project gericht op doorstroming op de woningmarkt. De woonprojecten moeten passen binnen de spelregels die opgesteld zijn. Het College van B&W heeft eind mei een beslissing genomen over dit zogeheten ‘ontwikkelkader’. Tevens zijn er drie leefbaarheidsuitdagingen die binnen één groot project een vervolg krijgen. Op 22 mei 2018 zijn op een informatiemarkt de projecten en het ontwikkelkader gepresenteerd.

Ontwikkelkader Wonen Rekken 3 juli 2018

 

Woonprojecten

 

 • Project ‘Starters op de woningmarkt’

De projectgroep ‘Starters op de woningmarkt’ is aan de slag gegaan met ideeën om wonen in Rekken voor jongeren mogelijk te maken binnen het Ontwikkelkader Wonen Rekken dat in samenwerking met KAW en de Gemeente Berkelland is opgesteld. In mei heeft een startbijeenkomst van projectgroep plaatsgevonden en zijn de eerste plannen gesmeed. Hierbij lag de focus op het in beeld brengen van de doelgroep en het verkrijgen van informatie over de wensen van jongeren m.b.t. de woningmarkt (zowel koop als huur). Naar aanleiding van de uitkomsten is aangegeven dat het wenselijk is om potentiële starters, maar ook andere geïnteresseerden uit te nodigen voor een bijeenkomst om hen te informeren over de mogelijkheden voor woningen in Rekken.

Projectgroepleden:

 • Jeanine Konniger
 • Tim te Raa
 • Sven Koldeweij
 • Jeffrey Barts
 • Hennie Lentink
 • Nick Scholten (voorzitter)

 

 • Project ‘Doorstroming op de woningmarkt’

De projectgroep ‘Doorstroming op de woningmarkt’ richt zich zo als de naam al zegt op de mogelijkheden om doorstroming op de woningmarkt te creeëren. Uit de enquête is gebleken dat het overgrote deel van de leeftijdscategorie 60+ en ouder aan geeft nog heel prettig te wonen in Rekken en voorlopig nog niet te verhuizen. Echter is de enquête maar door een beperkte aantal inwoners vanuit deze leeftijdscategorie ingevuld. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat de behoeftes zijn van ouderen in Rekken en wat mogelijkheden zijn voor doorstroming, was nader onderzoek onder deze doelgroep nodig. Dit was dan ook één van de eerste acties waarmee we als projectgroep aan de slag zijn gegaan. Inmiddels heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden door middel van het interviewen van vijftien huishoudens in diverse leeftijdscategorieën vanaf ongeveer 60+. Hieruit blijkt dat diverse inwoners interesse hebben in verhuizen naar een woning die geschikt is voor senioren maar hiervoor geen mogelijkheden zien in Rekken. Om deze reden denken deze inwoners aan verhuizen naar omringende dorpen zoals Eibergen of Haaksbergen. Tevens is er een groep die graag zo lang mogelijk in de huidige woning wil blijven wonen. Naar aanleiding van deze uitkomsten is besloten nog een aantal aanvullende interviews uit te voeren en een bijeenkomst te organiseren om inwoners te informeren over mogelijkheden voor seniorenwoningen in Rekken maar ook over mogelijkheden om zo lang mogelijk prettig te blijven wonen in de huidige woning.

Projectgroepleden:

 • Ludy Koldeweij
 • Henk Weijers
 • Wouter Grooters
 • Henny van Doorn
 • Anita ten Brinke
 • Lotte Roos (voorzitter)
 • Joyce Roerdink (secretaris)

Projectgroep ‘Doorstroming op de woningmarkt’ Even voorstellen

 

 • Bonusproject ‘Wonen met zorg’

Parallel aan de woonprojecten loopt een initiatief van Henk en Ellen Weijers waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheid of een nieuwe woonvorm die steeds meer navolging vindt in Nederland ook in Rekken mogelijk is: Wonen met zorg. Bij deze woonvorm kunnen ouderen op een mooie plek in Rekken in de vrije natuur lang zelfstandig en comfortabel wonen en zijn alle zorgvoorzieningen in de buurt georganiseerd. Op deze manier wonen mensen veilig en beschermd. Deze woonvorm is niet alleen gericht op ouderen maar biedt ook ruimte aan jongeren. Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor informatie over het concept dat Henk en Ellen hebben uitgewerkt. Aangezien de daadwerkelijke realisatie van dit initiatief mede afhankelijk is van de resultaten van de woonprojecten worden beide projectgroepen nauw betrokken in dit traject.

 

Let op! Meedenkers en/of nieuwe projecten om mee aan de slag te gaan, blijven welkom. Meld je hiervoor aan via info@info-rekken.nl of bij Lotte Roos.