Hoofdmenu

Zeer geslaagde inspiratiebijeenkomst Aantrekkelijk Rekken

De gemeente Berkelland publiceerde onderstaand bericht op Facebook d.d. 29 mei 2019.

 

Zeer geslaagde inspiratiebijeenkomst Aantrekkelijk Rekken

Hoe houden we Rekken leefbaar nu en in de toekomst? Daarover gingen meer dan 150 Rekkenaren op 16 mei 2019 met elkaar in gesprek. De avond werd georganiseerd door Projectgroep ‘Aantrekkelijk Rekken’, Gemeente Berkelland en Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Er gebeurt al veel in Rekken. Tijdens de avond is vooral gesproken over wat nog beter kan op het gebied van wonen, zorg voor elkaar en accommodaties voor ontmoeting.

Veel tips ontvangen vanuit het netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar
Tijdens de avond vertelde Tim Jongman over de successen en leerlessen van bewonersinitiatieven gericht op het realiseren van woningen, waarbij ingezoomd werd op het project ‘Blijven Wonen in Hengevelde’. Tim woont in Hengevelde en zet zich al jaren in zodat iedereen, met en zonder zorg, prettig in Hengevelde kan blijven wonen. Dit bewonersinitiatief is aangesloten bij het netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar (www.nlzorgtvoorelkaar.nl). Zij delen kennis en ervaringen met elkaar op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Wensen voor een woning in Rekken graag voor 15 juni melden
De gemeente Berkelland gaf tijdens de avond informatie over de spelregels voor het realiseren van nieuwe woningen in Rekken. De prioriteit ligt bij woningen voor starters en ouderen. Er is voorrang voor invulling van leegstaand vastgoed en de afspraak is dat inbreiding (wonen binnen de bebouwde kom) voor uitbreiding (wonen buiten de bebouwde kom) gaat. Tijdens de bijeenkomst zijn potentiële bouwlocaties gepresenteerd die nog nader onderzocht worden op geschiktheid. Om daadwerkelijk in Rekken aan de slag te kunnen met het realiseren van geschikte woningen is het van groot belang dat de behoefte naar deze woningen wordt aangetoond.

Daarom is tijdens de avond een woonwensenformulier uitgedeeld. Diverse aanwezigen hebben dit formulier ingevuld. Mensen die dit nog niet hebben gedaan, maar wel binnen 2 jaar een verhuiswens hebben naar een (andere) huur/koopwoning in Rekken, kunnen dit nog tot 15 juni bij projectgroep ‘Aantrekkelijk Rekken’ kenbaar maken. Dit kan door het “woonwensen formulier” te mailen naar de belangenvereniging Rekken: bestuur@bvrekken.nl of te bellen met Lotte Roos 06 -1367 0525. Het formulier vindt u via deze link: Aanvullend Woonwensen formulier Aantrekkelijk Rekken

Projectgroep Accommodatieplan werkt verder aan een gewenst toekomstplaatje
Om elkaar te kunnen versterken en samen te kunnen werken, kijkt de projectgroep Accommodatieplan Rekken naar een gewenst toekomstplaatje voor de verschillende locaties. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt die zijn toegelicht tijdens de avond. De ongeveer 25 belangstellenden bij dit onderwerp gaven aan dat de projectgroep op de goede weg is.

Informatie over het project ‘Aantrekkelijk Rekken’ is te vinden op:
www.info-rekken.nl/aantrekkelijk-rekken.