Hoofdmenu

WOONBEHOEFTE STARTERS IN REKKEN

Beste jongere/starter in Rekken,

Uit een inventarisatie van de woningmarkt in Rekken is gebleken dat er op dit moment te weinig passende woningen zijn voor jongeren in Rekken, terwijl er een grote behoefte is.
Deze vragenlijst heeft als doel om binnen de doelgroep 18- tot 30 jarigen de woonbehoefte in kaart te brengen.
Op basis van de antwoorden hopen we een goed beeld te krijgen hoe groot en wat de woonbehoefte onder jongeren is, zodat op basis hiervan concrete plannen voor starterswoningen gemaakt kunnen worden.

Projectgroep starters op de woningmarkt.

Ga via deze link naar de vragenlijst: https://goo.gl/forms/5Y3ua0qF6yqbjiox1