Hoofdmenu

Vergadering Kleine Kernen

Op 15 januari 2014 heeft het jaarlijkse overleg plaatsgevonden met de kleine kernen van de gemeente Berkelland. Aanwezig waren de belangenverenigingen van Gelselaar, Geesteren, Beltrum, Rietmolen, Haarlo, Noordijk en Rekken.

De kleine kernen ervaren veelal dezelfde aandachtspunten. Hieronder volgt een korte samenvatting van de besproken punten.

  • De exploitatie van dorpshuizen nu de gemeente de toezegging met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage heeft teruggedraaid.
  • De opstart problemen voor de Dorpsböke.
  • De samenwerking tussen verenigingen lijkt noodzakelijk om het bestaansrecht van alle vereniging te behouden. Haarlo, Beltrum en Rietmolen hebben hierin reeds samenwerking gevonden.
  • Het behoud van peuterspeelzalen. Men is van mening dat grondprijzen in de kleine kernen te hoog zijn waardoor jongeren elders gaan wonen en er dus geen jonge gezinnen in de kleine kernen bij komen. Oplossing zouden kunnen zijn: Lagere grondprijzen voor starterswoningen, woningsplitsing mogelijk maken en de kleine kernen aantrekkelijk houden voor jongeren.
  • De behoefte aan glasvezel.
  • Het behoud en onderhoud van de AED.
  • De wijzigingen als gevolg van de Participatiewet, met name op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Binnen de Belangenvereniging Rekken blijven deze punten ook onder de aandacht.