Hoofdmenu

Parochie St. Paulus – Locatie “H. H. Martelaren van Gorcum”

In de kerk worden de wekelijkse vieringen, voor tijden zie o.a.  het infobord naast de deur van de kerk, verzorgd door een priester, pastor  of de werkgroep.

Het dames- , herenkoor of de Zanggroep verleent hier medewerking aan.

Bij de locatie hoort ook een gebouwtje, het “Los Hoes” waar maandelijks de Kath.  Bejaarden Bond en de Rekkense Vrouwen Samen bijeen komen. Deze ruimte is ook te  huur voor feestjes. Voor inlichtingen kunt u bellen met de fam. Ainsley, telnr. 0545-431336.

Locatie “H. H. Martelaren van Gorcum”
Rekkenseweg 40
7157 AE Rekken
Website: www.stpaulusparochie.nl