Hoofdmenu

ZOMAAR REKKEN 1982

Elk jaar is een bijzonder  jaar maar  wat je ook terugleest het blijft oud nieuws dat je vergeten was, waar je weer warm van wordt  of dat je het toentertijd gemist had.   Oh ja! ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zo begon” CRESCENDO “ in verband met het 70-jarig bestaan van de Rekkense muziekvereniging in 1983 met het inzamelen van financiële middelen voor de viering van deze mijlpaal. De eerste daad van de jubileumcommissie was het voorbreiden en uitvoeren van een rommelmarkt. Ook toen bleek de veel geroemde gemeenschapszin van ons kerkdorp. Toen op een zaterdagmorgen het “Rommelterrein” in en rond café Hagens open ging was er direct een flinke toeloop van kooplustigen. Voorzitter B.Karnebeek  wreef zich vergenoegd in de handen en constateerde, dat er in de loop van de morgen al een flink bedrag was ontvangen. Als op 30 oktober de “Bingo-avond” eveneens in zaal Hagens ook zo goed loopt, dan zal men zonder bezwaar de leden een mooie avond aan kunnen bieden. Crescendo heeft het wel verdiend, want het orkest staat bij allerlei activiteiten steeds klaar met een stukje muziek.

ZomaarRekken1982.1

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Het was nog niet voorgekomen in het zeventigjarig bestaan van het Rekkense volksfeest. Een vrouw schoot de vogel eraf .

ZomaarRekken1982.2

 

 

 

 

 

 

Ina Wansink presteerde het en het werd groots gevierd en zoals zo vaak bleef het nog lang gezellig in de tent en in de cafés.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vandaag 25 jaar PTT-er

ZomaarRekken1982.3

 

 

 

 

 

 

G. Onstein nog steeds “Besteller eerste klas”

Op 23 juli 1957, precies 25 jaar geleden, kwam hij bij de PTT in dienst als hulpbesteller. Dat betekende dat men hem opriep wanneer zijn diensten nodig waren. De rest van de tijd vulde Onstein met het werken op boerderij van zijn ouders. In augustus 1964 werd het brieven bestellen een volledige dagtaak.

In 1969 werd Gerrit  overgeplaatst naar Eibergen in verband met de opheffing van het hulppostkantoor in Rekken. Deze post veranderde in een plattelands postagentschap en werd ondergebracht bij de familie Wiggers. De overplaatsing was een hele ingreep voor de groep Rekken. Na de reorganisatie in 1971 werden de auto’s ingevoerd. Onstein zette zijn fiets terzijde en werd autobesteller.

In de zestiger jaren werd Onstein bevorderd tot besteller eerste klas. Hoewel die rang bij de PTT niet meer voorkomt, verdient Onstein het predikaat besteller eerste klas nog steeds.

Niet alleen op zijn werk is Onstein een gewaardeerd collega, binnen de gemeenschap maakt hij zich eveneens verdienstelijk. Hij is voorzitter van de drumband van Crescendo en het volksfeestcomité doet nooit vergeefs een beroep op hem.

Mevrouw Onstein wordt in de bloemetjes gezet. “Want,”aldus directeur G.J.Denekamp, “een vrouw van een besteller heeft het niet gemakkelijk. Vroeger toen de bestellingen nog op de fiets werden gedaan kwam manlief niet zelden doornat thuis.

Bijna nooit is hij op een normale tijd thuis om te eten en de nachtdiensten zijn ook voor een vrouw een zware belasting.

De heer Denekamp zal de jubilerende besteller een zilveren PTT-speld overhandigen en een gratificatie uitreiken.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bronvermelding; Onze Gids 1982.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wilt U nog meer lezen hoe 1982 was kom dan zaterdags naar het Spieker in Eibergen.

De HKE, Historische Kring Eibergen, heeft een ruimte waarin U welkom bent op de zaterdagen van 10 – 14 uur. Deze ruimte heet HAE, Historisch Archief Eibergen.

Zij zijn in het bezit van een aantal gebundelde jaargangen van Onze Gids, van 1974 – 2000 en een historisch archief, de knipselkrant en U kunt er terecht met vragen over Uw stamboom.

Locatie: Bovenverdieping Kulturhus ’t Spieker, Kerkstraat 30, 7151 BW Eibergen.

(Er is een lift aanwezig)    www.historischekringeibergen.nl

 

Henk Sieben en Henny van Doorn