Hoofdmenu

Rekken van boven

Deze foto is gemaakt in het kader van het rechttrekken van de Berkel en de daarbij gepaard gaande ruilverkaveling in 1970. De foto is gemaakt rond 1965-1968. Dorpshuis Den Hof, dat is 1960 gebouwd is, staat er al maar de Berkel heeft haar oorspronkelijke loop nog.

De oude bruggen zijn er nog en de Landbouwcoöperatie waar later loonbedrijf Winkelhorst gevestigd was, ligt aan de zuidkant van de Berkel. Het was een ingrijpende operatie waardoor  het Rekkense landschap een geheel ander aanzien kreeg.

 

Henk Sieben

Juni 2022