Hoofdmenu

Rekken in de tweede helft van de twintigste eeuw

Hoe de vooruitgang een dorp  heeft veranderd

 

 

 

Agrarisch met twee geloofsgemeenschappen

Na de tweede wereldoorlog was Rekken een agrarische samenleving. De inwoners werden gescheiden door het geloof, er waren twee kerken, 2 lagere scholen, twee kleuterscholen en verschillende toneel en ontspanningsverenigingen. Buiten het dorp tegen de grens met Duitsland stonden de Rekkense inrichtingen.

De grens met Duitsland was nog een echte grens met een slagboom en ‘komiezen’.

Er waren twee landbouwcoöperaties waar boeren hun oogst naar toe brachten en hun gronstoffen haalden. Melk stond in bussen langs de weg en werd tot 1981 opgehaald met een platte wagen, toen verdween ook de laatste melkbus uit ons dorp.

In de jaren 60 is er een grote ruilverkaveling geweest met een kanalisatie van de Berkel. Dit is zeer ingrijpend geweest voor de landbouw, de waterhuishouding en het aanzicht van het dorp. De overstromingen waren verleden tijd geworden, enkele bruggen over de Berkel worden opgeheven en de Berkel werd een strakke brede streep, terwijl het vroeger een meanderend riviertje was.

Er waren 3 cafe’s waar mensen elkaar ontmoetten voor feesten, partijen en voor vergaderingen van vereningen. In de kern van Rekken en op ’t Kip waren diverse winkels zoals: een warme bakker en 2 supermarkten en 3 kleine winkels met diverse voedselwaren, 2 smederijen, een kleermaker en 2 elektrozaken. Er was een bus verbindig met de GTW die eerst om de 2 uur reed later om de 4 uur en daarna voorgoed verdween uit Rekken.

Er was echter één muziekvereniging  en een gezamenlijk school-  en volksfeest in de laatste week van augustus met een corso, dat later uitgegroeide tot een groots dahliacorso. De TV deed zijn intrede en de automobiel werd algemeen gemeengoed. Uiteindelijk werd de smid ook fietsenmaker en automonteur.

 

Welvaart en meer vrije tijd

De jongeren in Rekken wilde ook meer ontspanning in de vorm van sport en andere vrijetijdsbesteding.

DSC_9656In 1970 werd de voetbalvereniging SP Rekken opgericht, gevolgd door de volleybalvereniging Revoc in 1982, de Molenruiters en de Tennisvereniging Rekken.

Voor en door de jeugd wordt in 1974 de Rekkense Instuif opgericht. Deze avonden in zaal Hagens werden legendarisch en gingen door tot ver in de jaren tachtig.

 

 

Woningbouw en vooruitgang

Het dorp werd uitgebreid met nieuwbouw op ’t Kip, de Zonderkamp en de Bonenkamp. Met de realisatie van het plan De Woerden was de laatste uitbreiding in de vorige eeuw een feit.

Aan het einde van de 20ste eeuw werden de scholen samengevoegd tot OBS de Berkel, het geloof speelde inmiddels een minder prominente rol in het dorp.

De grens met Duitsland ging open en de kabeltelevisie en het internet werd bereikbaar voor Rekken

 

DSC_9635Ontmoeting

De coörperaties, winkels en café’s waren naast de kerk en de school natuurlijke ontmoetingspunten voor de bevolking van Rekken en het buitengebied. Aan het einde van de 20ste eeuw was dit een stuk minder. De weekmarkt, de voetbalkantine, de koffieinloop in Den Hof en de Dorpsböke hebben aan het begin de 21ste eeuw deze rol overgenomen.

 

Deze bijdrage voor Praatje Plaatje komt van: dhr. T. Harmsen.