Hoofdmenu

Ontdekking van een mooie gedenksteen

gedenksteen

Oude steen (1929) komt vrij bij sloop.

 

 

 

 

 

In oktober 2013 troffen slopers achter de lambrisering in De Wakel een gedenksteen aan en gelukkig  waren zij van mening dat zoiets bewaard moest blijven.  Al gauw werden wij ingeschakeld en met de hulp van Bernard ten Have werd deze “gewichtige” ontdekking veilig gesteld en is aan museum De Scheper overgedragen. Tijdens de interne verbouwing van eind 60er jaren is overal lambrisering aangebracht en verdween de gedenksteen.

gedenksteen
vadershuis, later De Wakel

In 1929 heette het gebouw “Vadershuis”. Later na de verbouwing en een andere doelgroep kreeg het de naam  “De Wakel”.

 

De Wakel. Paviljoen aan de Slotlaan.

In 1929 gebouwd ter vervanging van twee houten noodgebouwen in de mannen-afdeling, waarin de diepste zwakzinnigen woonden. Op de gedenksteen staat gebeiteld:

“Op de vijftigsten verjaardag van Dr. Wouter Slot Jr., den eersten Directeur der Rekkensche Inrichtingen, is aan hem en zijne Echtgennoote, Mevrouw Magdalena Alida Slot-Goedkoop, dit gebouw door zijn personeel en een groot aantal vrienden geschonken.`

– Rekken, 2 Juli 1929-

Onder de aanwezigen was ook Ds. J. J. Ploos van Amstel, predikant te Rekken.

 

Wakel Wakel
Wakel

Gesloopt in juni 2014

 

Nog meer gesloopte panden:

’t Heem. Kantoor hoek Slotlaan/ Dennekamplaan

Gebouwd in de 50er jaren als kantoor van de jongensafdeling Deeskensveld. Later werd het een onderdeel van de school en weer later als personeelszaken en medische dienst.

 

't Heem 't Heem

In februari 2013 afgebroken

 

Opleidingscentrum , Slotlaan 21. ( tegenover pav. Reintskamp)

Gebouwd in de 60er jaren als opleidingscentrum voor het personeel. O.a. de cursus kinderbescherming werd hier gegeven. Tijdje als bibliotheek, later als werkplaats en kantoor van de Koninging Wilhelminaschool. De laatste jaren deed het dienst als onderkomen voor de tuinploeg.

 

opleidingscentrum 1
opleidingscentrum 2 opleidingscentrum 3
In februari 2013 afgebroken

 

‘D Angank, kantoor/paviljoen. Hoek Fleerweg/Slotlaan.

Dit is gebouwd in 1965 en bedoeld als personeelshuis voor 20 groepsleidsters. Toen het personeel hier steeds minder gebruik van maakte is het ingericht als kantoor en weer later als paviljoen voor de jeugd.

 

'd angank
'd angank 'd angank
In januari 2013 afgebroken.

Wat extra informatie , is te lezen via internet.

  

Orthopedagogisch Behandelcentrum ( OBC) Berkelland.

( Onderdeel van Trajectum) Aan de Panovenweg.

 

In Rekken worden cliënten behandeld met gedragsproblemen. Het merendeel is strafrechtelijk veroordeeld en voor  hen is behandeling geïndiceerd. Men verblijft in een gesloten behandelingsetting.  Cliënten die na hun behandeling toe zijn aan een volgende fase, vervolgen hun behandeling  op de locatie ’t Mastler te Eefde.

Intermetzo 

Kantoor aan de Ds Slotlaan.

 

Intermetzo werkt samen met kinderen en jongeren die meervoudige, complexe problemen hebben aan hun toekomstperspectief.  Samen met kinderen en jongeren, hun ouders en collega-organisaties werkt Intermetzo aan de ontwikkeling van een betekenisvol bestaan. Door specifieke zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding of dagbesteding begeleiden we kinderen en jongeren naar een perspectief dat aansluit op hun individuele mogelijkheden. Wij zijn daarbij aanvullend op het werk van anderen.

Tactus

Aan de Ds Slotlaan.

 

We richten ons in de eerste plaats op mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, eten of een combinatie daarvan. Hun gedrag kan tot problemen leiden, waardoor ze fysiek en maatschappelijk niet meer goed functioneren. We zijn er zowel voor mensen die vrijwillig hulp bij ons zoeken als voor mensen die mede door hun verslaving in aanraking komen met justitie.

Onze tweede doelgroep is het netwerk van de cliënt, bijvoorbeeld de partner, de familie, de school of de werkgever, maar ook de hulpverlener(s). Voor een goede zorgverlening is het van belang dat zij nauw bij het zorgtraject betrokken zijn.

Oldenkotte

TBS kliniek, was gevestigd aan de Kienvenneweg van 1928 – 2014

Heeft afgelopen jaar (19-12-2014) de deur gesloten omdat de regering dit zo had besloten i.v.m. de bezuinigingen.

 

Vriendelijke groeten,                  Henk Sieben en Henny van Doorn.