Hoofdmenu

Verboden groenafval te storten!

Afgelopen jaar zijn er een aantal klachten geweest over het storten van groenafval,  onder andere bij het schapenweitje aan de Lindevoort en in het bosje achter de Woerden.

 

Jimmy Kemink (O’Hara) heeft dit groenafval opgeruimd. Recent zijn er op betreffende plekken bordjes geplaatst met de tekst “verboden vuil en puin te storten”. Dit geldt natuurlijk ook voor groenafval!

Schapenweitje Lindevoort

Schapenweitje Lindevoort

Bosje achter de Woerden

Bosje achter de Woerden

Nabij de bushalte op de Lindevoort

Nabij de bushalte op de Lindevoort

Hiermee vertrouwen wij erop dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en het groenafval op verantwoorde wijze afvoert! Het storten van groenafval is verboden en kan u een flinke boete opleveren.

 

Denkt u zich eens in hoe ons dorp eruit zou zien als alle huishoudens het groenafval in het openbaar groen zouden storten?!

 

Alternatieven zijn om grof tuinafval op inzamelingsdagen of brengdagen af te voeren naar de daarvoor aangewezen plekken. Data van deze dagen zijn te vinden in de agenda op deze website.

 

Februari 2016