Hoofdmenu

Nieuws over de Zandvang

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een bezoek gebracht aan de Zandvang om, samen met Jimmy Kemink (O’Hara), de situatie te bekijken. Eerder hebben Jimmy Kemink en Gerard Lubbers al met een ecoloog van het Waterschap Rijn en IJssel gesproken over de kansen en mogelijkheden op de Zandvang.

De volgende afspraken zijn gemaakt en deels al uitgevoerd:

  • Bij het slibdepot zijn de hekken deels weg.
  • Er is een oeverzwaluwwand gemaakt tegen het bosje aan.
  • Overig zand is verplaatst, met een verhoogd gedeelte aan de kant van het bosje en diepere delen naar het pad toe, zodat hier weer een kwel kan gaan optreden.
  • Omdat eerder de afvoer van zand veel schade heeft veroorzaakt, o.a. aan de zandweg, is voorgesteld om de komende jaren het zand te gaan zuigen en in de richting van de ijsbaan te pompen. Het is niet bekend hoelang de ijsbaan dan een zanddepot blijft.

 

werkzaamheden oeverzwaluwwand oeverzwaluwwand

 

En heeft u de lammetjes al gezien?

Juni 2016