Hoofdmenu

Kerstactie zonnebloem afd. Rekken

De afdeling Rekken van de Zonnebloem heeft haar gasten een bezoekje gebracht om een kerstpakket te overhandigen. Ook mensen die niet tot de gasten behoren, maar die wel extra aandacht nodig hebben, zijn in onze actie meegenomen

Deze pakketjes zijn door de vrijwilligsters in groepjes van 3 tot 4 mensen ingepakt en daarna naar de gasten gebracht. In deze bijzondere dagen is aandacht voor elkaar heel belangrijk, zeker voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, minder de deur uit gaan. Op deze manier wil de Zonnebloem laten merken dat mensen niet vergeten worden. Wij hopen op deze manier een klein lichtpuntje gebracht te hebben in deze donkere dagen.

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het ministerie van WVS, die de lokale afdelingen steunt met de actie “een klein gebaar”.