Hoofdmenu

Jaarverslag 2015 Belangenvereniging Rekken

Alle inwoners van Rekken en omstreken worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Belangenvereniging Rekken.

Woensdag 6 april 2016, aanvang 20.00 uur in de kleine zaal van café Kerkemeijer.

Bijgaand de uitnodiging / agenda, het jaarverslag 2015 en de conceptnotulen van de gecombineerde leden- en jaarvergadering 2015.

Uitnodiging Jaarvergadering Belangenvereniging Rekken 2016

Jaarverslag 2015 Belangenvereniging Rekken

Conceptnotulen Jaarvergadering Belangenvereniging Rekken 2015