Hoofdmenu

Bestuur Belangenvereniging Rekken

Met de gecombineerde leden- en  jaarvergadering van de Belangenvereniging Rekken op 6 april jl. nam Wim Groot Kormelink afscheid als bestuurslid.

Irene Hagens stelde zich beschikbaar voor een bestuursfunctie en werd in deze vergadering benoemd.

Hiermee bestaat het huidige bestuur van de Belangenvereniging Rekken uit de volgende personen:

  • Herman Aarnink, voorzitter
  • Henk Mellink, vice voorzitter
  • Lotte Roos, secretaris
  • Diane Kuenen, penningmeester
  • Anita Suijthof, bestuurslid
  • Esther Kimmels, bestuurslid
  • Irene Hagens, bestuurslid

 

Bedankje Wim Groot Kormelink

Bedankje Wim Groot Kormelink

 

 

 

 

 

 

 

April 2016