Hoofdmenu

Activiteiten bij De Zandvang en De Berkel in Rekken

Zoals u hebt kunnen zien vinden er werkzaamheden plaats rondom de Berkel. Het dagelijkse rustige wandelingetje of fietstochtje, wordt ‘verstoord’ door het gebrom van een graafmachine. In de Zandvang is een dam gelegd, zodat er toegang tot het eiland is. Oeverbegroeiing ligt nu in hopen op het eiland en langs de randen van de Berkelloop, liggen hoge hopen zand.

Wat gaat er allemaal gebeuren?

De Berkel ontspringt in Billerbeck en stroomt bij Rekken Nederland binnen. Uiteindelijk mondt hij uit in de IJssel bij Zutphen. Een stromende rivier neemt veel materiaal met zijn stroming mee. Afval, maar ook zand en slib. Zodra de stroming in een rivier minder wordt, zal dit materiaal achterblijven (‘bezinken’). Bij Rekken is een zogenaamde ‘zandvang’ in de Berkel aanwezig; een breder stroomgebied waar de watersnelheid afneemt en waar het zand bezinkt. Ook slib wordt hier afgezet.

Om te voorkomen dat de doorstroming te klein wordt, zal dit materiaal moeten worden verwijderd. Op dit moment vindt het ontzanden en het ontslibben van een gedeelte van de hoofdstroom (aan de achterzijde van het 2e eiland)  plaats en van de zandvang (diverse delen zowel bij het 1e als bij het 2e eiland). Hiervoor wordt een deel van de oeverbegroeiing verwijderd zodat de graafmachines in de watergang kunnen graven.

Er wordt in fases (verspreid over de jaren) gegraven, zodat de natuur de kans krijgt zich weer te herstellen.

Zowel het zand als het slib wordt opgeslagen in depot; dat wil zeggen op het terrein in de directe omgeving van de Berkel. Vanaf hier zal dit in fasen verder worden afgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Firma Van Heteren in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel.

Voor vragen over de begrazing van het gebied kunt u terecht bij Jimmy Kemink (O’Hara).

Heeft u nog leuke ideeën voor het gebied wat voor de bewoners van het dorp Rekken aantrekkelijk is, laat het dan vooral weten aan de Belangen Vereniging. Dan kijken we samen of dit gerealiseerd kan worden.

 

September 2015