Hoofdmenu

Over de bloemetjes en de bijtjes…

Het is weer lente! Loop van langs de Berkel van de stuw richting het pontje en je hoort een koor van zangvogels: tuinfluiters, zwartkoppen, fitissen, tjiftjaffen en grasmussen. Ook de koekoek is er weer. De vogels zijn net terug uit Afrika en druk bezig om met hun zang hun territorium veilig te stellen, in de hoop dat er een aantrekkelijke dame op afkomt.

Oplettende kijkers kunnen in het kale zand langs het fietspad bij het pontje kleine, wollig behaarde bijtjes vinden. Het gaat om grote zijdebijen. Ze graven hun nestholte uit in het losse zand wat hier ligt. De horizontale nestgangen kunnen tot wel een meter lang zijn. Maar de grote zijdebij is niet alleen, ook de grote bloedbij vliegt hier rond. Het vrouwtje dringt het nest van de grote zijdebij binnen, eet het eitje op en legt vervolgens zelf een eitje in het nest, bij de voedselvoorraad van stuifmeel en nectar. Net als de koekoek doet bij de vogels.

foto B. Haamberg grote zijdebij

 

 

 

 

 

 

 

Eiland in de Berkel bij de stuw in Rekken, april 2020 (foto J. Kemink)

 

 

 

 

 

 

Gerard Lubbers

April 2020