Hoofdmenu

Klimop

De klimop is een bekende plant die veel mensen kennen. Minder bekend is zijn onopvallende bloei in het najaar met groene bloemen. De bloemen en later ook de bessen, zijn erg belangrijk en bieden voedsel voor veel diersoorten. Met name in periodes waarin voedsel schaarser begint te worden en veel dieren zich opmaken voor de winter. De bloemen trekken ondermeer grote aantallen nachtvlinders aan op zoek naar nectar. Vleermuizen en vogels komen vervolgens weer op de nachtvlinders af.

Behalve als klimplant is de klimop ook een goede wintergroene bodembedekker en biedt hij schuilgelegenheid aan bijvoorbeeld bosmuizen en egels. Een hardnekkige fabel is dat de klimop schadelijk zou zijn voor bomen omdat hij sappen aan de boom zou onttrekken. De plant hecht zich echter met kleine worteltjes aan de buitenzijde van de boombast en biedt de boom juist bescherming tegen zonlicht, uitdroging, beschadiging en ziekten. In de klimop broeden veel vogels die op hun beurt rupsen en bladluizen wegvangen die de boom kunnen aantasten. Een erg nuttige en welkome plant dus !

 

 

Gerard Lubbers

Oktober 2018