Hoofdmenu

Het voorjaar komt er aan !!

Eind februari is de tijd dat de scholeksters weer terugkeren naar hun broedgebieden. Kleine groepjes kun je dan zien langs de Berkel. Luid ‘te-pietend’ lopen en vliegen ze rond. Overdag maar ook ’s nachts, vooral bij volle maan. Zo vormen ze paartjes die vanaf maart en april op zoek gaan naar een geschikt plekje op een akker in de omgeving om hier te nestelen. Sinds de jaren ’90 komt de scholekster meer en meer in steden en dorpen voor. Hier broeden ze op platte daken en zoeken ze naar wormen en andere bodemdieren in parken, wegbermen en gazons. Bijvoorbeeld in het havengebied van Enschede of op de Universiteit Twente. Ondanks dit aanpassingsvermogen gaat het slecht met de scholekster. Voedselgebrek in de winter door kokkelvisserij en intensieve landbouw in de broedgebieden zijn de belangrijkste oorzaken. Maar gelukkig kunnen we nog steeds genieten van deze prachtige weidevogel!

De storm op 18 januari heeft ook in Rekken flinke schade aangericht. Op verschillende plaatsen zijn bomen omgewaaid. Vaak oude en slechte exemplaren met holten. Het zijn juist deze bomen die nestgelegenheid bieden aan vogels als de steenuil, een typische broedvogel van het kleinschalige Achterhoekse landschap. Het zijn prima muizenjagers. De soort komt op veel erven rond Rekken voor. De meeste steenuilen broeden in schuren en nestkasten op erven in het buitengebied. In februari en maart kunnen ze je nachtrust flink verstoren. Het schreeuwen lijkt wel wat op de klagende roep van katten, vandaar de naam ‘katoele’. Let er maar eens op, bijvoorbeeld als u ’s avonds de hond uitlaat.

Gerard Lubbers.

Februari 2018