Hoofdmenu

De Wolf

De wolf is inmiddels al zo’n 1,5 jaar vrijwel continu in Nederland aanwezig. Het gaat om 1 tot 2 dieren op de Veluwe en 1 tot 2 wolven in noordoost en oost Nederland. De dieren komen uit Duitsland waar de populatie zich flink uitbreidt. Ook in Rekken mogen we de wolf verwachten, want een wolf loopt gemakkelijk 100 kilometer op een nacht. Tot een ontmoeting zal het niet snel komen, de dieren zijn erg schuw. De terugkeer van de wolf levert veel emoties op. De ervaringen in Duitsland en Polen laten zien dat de wolf ook in dichtbevolkte gebieden goed kan leven en dat conflicten met mensen zelden voorkomen. Een goede bescherming van schapen en ander vee is wel belangrijk.  Ree en wild zwijn en soorten als edelhert en damhert zijn voor de wolf het belangrijkste voedsel, schapen vormen slechts 1% van het wolvenmenu. Voor meer informatie: www.wolveninnederland.nl.

Foto: J. Luijendijk

Foto: J. Luijendijk

 

 

 

 

 

 

 

Gerard Lubbers

December 2018