Hoofdmenu

Geannuleerd: Leden- en jaarvergadering Belangenvereniging Rekken

Datum: 18-03-2020
Locatie: Den Hof te Rekken

Beste bewoners van Rekken en omstreken,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Datum : woensdag, 18 maart 2020
Tijd : 19.30 uur
Locatie : Den Hof
Adres : Lindevoort 14, Rekken

 

Voor de uitnodiging en agenda, concept notulen van de jaarvergadering 2019 en het jaarverslag klikt u op onderstaande links:

Uitnodiging Jaarvergadering 2020

Concept notulen jaarvergadering 2019 Belangenvereniging Rekken

Jaarverslag Belangenvereniging 2019