Hoofdmenu

Inzameling oud papier

Datum: 05-09-2020 t/m 05-09-2020
Locatie: huis-aan-huis

De Ouderraad van OBS De Berkel verzorgt de inzameling van het oud papier.

Vanaf 9:00 zal het papier huis-aan-huis opgehaald worden.