Nieuwsbrief Glasvezel Buitengebied Nr 2 | 13 Mei 2015
Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Glasvezel Buitengebied
Nieuwsbrief nr. 2 | 13 mei 2015
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat het glasvezelproject in de Achterhoek meer tijd vraagt door Europese regelgeving. De wethouders van de 10 gemeenten en de gedeputeerde van de provincie hebben 10 mei de koers uitgezet voor de komende maanden. Deze bestuurders willen niets liever dan zo snel mogelijk starten met de aanleg. Het risico is niet alleen een boete van Europa, maar ook dat de werkzaamheden worden stilgelegd. En bij die laatste situatie is niemand gebaat. Vandaar dat de bestuurders ervoor kiezen nu wat meer tijd te nemen om Europa te overtuigen.
Achterhoek in gesprek met Europa en minister Kamp
Goed nieuws is dat Europa zelf om een gesprek met de bestuurders heeft gevraagd. Naast dit gesprek volgt er ook een gesprek met de Nederlandse minister Henk Kamp.
Er wordt dus op hoog niveau gesproken om alles op alles te zetten om het project door te laten gaan.
Wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor Europa
Europa kijkt vooral naar kosten van het project, de hoogte van de staatssteun, de adressen die we willen aansluiten (aanleg mag alleen in gebieden waar geen of langzaam internet is) en de manier van aanbesteden. De vragen van Europa worden nu beantwoord en in het gesprek met Europa verder toegelicht.

Copyright © 2015 Gemeente Berkelland, All rights reserved.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de laatste ontwikkelingen van de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Berkelland.

Onze contactgegevens:
Gemeente Berkelland
glasvezel@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl
0545-250 250


U kunt zicht hier afmelden voor deze nieuwsbrief
Uw contactgegevens kunt u hier bijwerken