Hoofdmenu

Stichting Orgelconcerten Rekken

Orgelconcerten Rekken

STICHTING ORGELCONCERTEN REKKEN

De aanzet tot het oprichten van de Stichting Orgelconcerten Rekken werd gegeven in het jaar 2000, kort na de restauratie van het uit 1892 daterende Van Dam-orgel dat zich bevindt in de protestantse Antoniuskerk in Rekken. In 2007 is daadwerkelijk de Stichting opgericht, waardoor de concerten een wettelijke zakelijke basis hebben gekregen.

 

Doelstellingen van de Stichting zijn o.a.:

  • mensen interesseren voor het Van Dam-orgel en de orgelcultuur in het algemeen;
  • interesse bevorderen voor orgelmuziek in samenhang met overige instrumentale en/of vocale muziek en eventuele andere kunstuitingen;
  • jonge musici een podium geven.

 

Deze doelstellingen worden o.a. verwezenlijkt door:

  • een laagdrempelige toegang;
  • een ongedwongen sfeer;
  • de concerten te verbinden aan een thema;
  • uitleg van het programma tijdens de concerten;
  • het periodiek verspreiden van een nieuwsbrief aan donateurs.

 

De concerten vinden twee maal per jaar plaats op de zondagmiddag om 14.30 u. en worden vooraf aangekondigd in de plaatselijke en regionale media. De toegang is gratis, wel wordt er gevraagd om een vrije gift na afloop van het concert.

Emausweg 1
7157 CT Rekken

0545-431448