Hoofdmenu

Vis-omsingeling

Vis-omsingeling

Bij het inventariseren van mijn archief kwam ik  een krantenknipsel tegen uit 1983 waarbij een unieke vondst is gedaan in ons dorp Rekken.  Na enig onderzoek ontdekte ik  dat Herman Schepers uit Eibergen op een zondag heeft meegekeken naar de bevindingen van de blootlegging, zie foto’s.

 

 

 

Tienduizend jaar oude vis-omsingelingen bij Rekken gevonden.

Rekken.

Bij het graven van een bouwput voor een ligboxenstal in Rekken, dichtbij de Berkel is een voor ons land unieke archeologische vondst gedaan. Het betreft een achttal zogenaamde “vis-omsingelingen” die rond tienduizend jaar geleden in gebruik zijn geweest. Tot nu toe waren deze wel aangetroffen in o.a. Denemarken en Rusland.

Het onderzoek in Rekken is begeleid door het Biologisch Archeologisch Instituut in Groningen. De vis-omsingelingen werden aangetroffen in een oude bedding van de Berkel. Ze bestaan uit een rij paaltjes over een lengte van vijf meter met op het eind twee lussen van aan dikke palen bevestigde schermen. Beide lussen met een middenlijn van 3 ½  meter hebben een opening aan weerszijden van de rij paaltjes. Die openingen werden afgesloten zodra voldoende vis binnen de omheining verbleef en die kon men er dan naar behoefte uithalen.

Ze moeten tien- tot twaalfduizend jaar geleden in gebruik zijn geweest. Na uitvoerig opgemeten, getekend en gefotografeerd te zijn, is de unieke vondst weer toegedekt.

 

Vis-omsingeling Vis-omsingeling

Februari 2016.   Henny van Doorn