Hoofdmenu

Villa De Vossebulten

Villa De Vossebulten is in het midden van de jaren ’30 van de vorige eeuw gebouwd als een herstellingsoord voor medewerkers van de Rekkense Inrichtingen. Villa De Vossebulten is ontworpen door de heer Willem Hendrik Wessel, gemeentearchitect te Lochem.

 

 

 

In de zomer van 1942 wordt villa De Vossebulten verkocht aan de heer Ellard  Gillis Wesselink uit Bloemendaal. In verband met de aanleg van de Atlantikwall langs de Noordzeekust, wordt hij min of meer verplicht te verhuizen. Zo komen hij en zijn vrouw in de Achterhoekse bossen terecht. In 1963 wordt de villa doorverkocht aan een artsengroep waarin de heer Willem Gerardus Jansen uit Bunnik een belangrijke rol speelt.

 

Als beheerdersechtpaar komen in oktober 1964 Gert en Aly Munter naar De Vossebulten. Gert Munter is kok/tuinman. Het werk bestaat uit het onderhoud van de tuin en bereiden van de maaltijden voor de gasten. Dit zijn over het algemeen huisartsen die samen met hun gezin één of twee weken komen logeren. In de jaren ’70 neemt de belangstelling hiervoor af, komt het landhuis leeg te staan en verpaupert. Begin jaren tachtig wordt de Vossebulten een tweetal jaren bewoond door Miriam van der Grinten en haar zuster Wies. Ze werkt op het Johannes Wier-huis als bewegingstherapeute. In de weekenden worden er in de tuin regelmatig therapeutische groepsbijeenkomsten gehouden De ideeën van de Baghwan zijn bij de aanwezigen populair. Er hangt een gastvrije sfeer in en om het huis en er worden regelmatig grote feesten gehouden. Na het vertrek van de beide zussen in 1982 komt de villa leeg te staan.

 

De heer Jansen doet verschillende pogingen om De Vossebulten te verkopen. Omdat dit niet lukt, wordt het huis op elf december 1985 bij afslag verkocht aan de familie Spanjaard. Met veel inzet is de villa daarna grondig opgeknapt en heeft het de allure van weleer terug gekregen.

 

Henk Sieben

april 2017