Hoofdmenu

Stompsbrug

De Stompsbrug was één van de Berkelbruggen die tot aan de ruilverkaveling van 1970 over de Berkel lag en een verbinding vormde tussen noord- en zuid Rekken. Met de toenmalige ruilverkaveling veranderde het landschap van Rekken ingrijpend. De Berkel werd recht getrokken en de landbouwgronden werden zodanig verkaveld dat de boeren hun landerijen rondom hun boerderij kregen. De Stompsbrug (genoemd naar de familie Stomps van herberg De Prins), ook wel de Stompvoortbrug genoemd, lag vlak bij het dorp en werd op een oude kaart ook het Muelenvonder genoemd. Deze afbeelding komt uit de zestiger jaren. Het pand aan de rechterkant is het pand van Hagens, ook wel Olthof genoemd.

 

Henk Sieben

Maart 2021