Hoofdmenu

Reliekschrijn H.H. Martelaren van Gorcum

De Rooms-katholieke kerk op ’t Kip is vernoemd naar de martelaren van Gorcum. De opstand van de geuzen tegen het Spaanse gezag leidde tijdens de 80-jarige oorlog tot allerlei uitwassen. In de kerk staat een reliekschrijn ter nagedachtenis aan deze martelaren. Op 9 juli 2016 is het precies 444 jaar geleden dat zij op gruwelijke wijze vermoord zijn. Op 9 juli 1572 vond een terechtstelling plaats van 19 priesters en geestelijken die we tegenwoordig als een oorlogsmisdaad zouden beschouwen.

In september 1872, 300 jaar na de inneming van Den Briel, kreeg de R.K. kerk te Rekken bij haar inwijding de martelaren van Gorcum als schutspatroon toegewezen. Liever had men St. Antonius als schutspatroon gehad, die bekend stond als de patroon van de boerenbevolking en naar wie in 1379 de eerste kapel in Rekken is genoemd. Een beeld van de heilige Antonius(Abt), in de jaren zeventig van de vorige eeuw door pastor Van der Kleij verworven, bevindt zich overigens wel in de kerk. De reliekschrijn die zich op het altaar in de kerk bevindt, herinnert aan de negentien martelaren die in 1675 heilig zijn verklaard. Het gebrandschilderde raam in het koor verbeeldt Lenaert Veghel, pastoor van Gorcum, die als leider van de negentien martelaren werd beschouwd.

Henk Sieben

Met dank aan Geert Besselink.

Bron E.H. Wesslink-Old Ni-js 33