Hoofdmenu

De “Kloonie” geschiedenis houdt op.

In de volksmond heette de Rekkense inrichtingen; “De Kloonie”.

Op 9 september j.l.  was tijdens een monumentendag paviljoen Op den Berg opengesteld voor het publiek.

Paviljoen Op den Berg.

 

De Fam.Koudijs maakt een start met een nieuwe geschiedenis in Rekken. De Rekkense Inrichtingen zijn opgeheven, sommige instituten gaan zelfstandig door en van de anderen worden de gebouwen gesloopt of verkocht. Fam. Koudijs gaat er wonen en werken.

Het levenswerk van de Rekkense dominee L.Slot loopt na ca. 100 jaar ten einde. Hij stichtte een plek voor verpleging van zwakzinnigen en gestoorde medemensen. Hij liet paviljoens bouwen, een boerderij, een ambachtschool, een keuken, een wasserij  en personeelswoningen. De aanneemsom van 3 paviljoens, waaronder Op den Berg, was in 1915 Fl. 36.000.00. De dagbesteding bestond voor al uit boerderijwerk,  werken in de keuken, wasserij ,plantsoenenonderhoud en schoonmaak werkzaamheden in de paviljoens. De kerkgang stond ook centraal en men was blij dat in 1926 een eigen kerkgebouw kwam. Deze is in 1968 verbouwd en nu verkocht aan de Fam Tukkers , die er nu wonen naast het kerkhof. In 1937 is het zwembad gegraven en dat wordt nu beheerd door een stichting. In dit paviljoen woonden ongeveer 20 volwassenen. Na enkele verbouwingen werden het in de 80er jaren 10. (max. groepsgrootte)

Paviljoen Op den Berg.  1915 – 2017

 

De bank met rechts op de achtergrond boerderij de Dennenkamp.

 

Naast het gebouw werd een stenen bank geplaatst  en daar stond de volgende tekst op;

 

“Hier bij deez plek van Hei, kan iedereen aanschouwen,

 Wat noeste vlijt vermag, voor wie op God vertrouwen,

 Het wei en Bosch en akkerland rond mij, kan thans voor

 menschen zorgen,

 Voor jaren was ’t ook Hei, met schatten diep verborgen,

 De menschenhand,door hooger Hand geschraagd,schiep van      

woestijn een  gaarde,

 Zoo werd dit land voor menigeen een Paradijs op aarde “

 

In 1948 kwam de kinderbescherming naar Rekken en zo kwamen hier schooljongens te wonen.  Er werd een school gebouwd en de betere leerlingen kwamen bij elkaar in Op den Berg. Zo gingen de jongeren ook naar school in de omgeving, later kwamen er alleen jongeren die “buiten”werkten.

In het gebouw was een  isoleercel , die in 1976 buiten gebruik is gesteld mede door de druk uit de maatschappij.  De dagbesteding bestond uit werken in de werkplaatsen en/of school.

 

Veel projecten zijn er uitgevoerd om te ontdekken wat de talenten van de jeugdigen waren.  Zo werden er druiven geplukt in Frankrijk, gekanood van Maastricht naar Rekken, overlevingstochten bedacht, fietskampen, uitwisselingen met Spaanse – Poolse- en Duitse instituten. Na wat intensieve weken kwamen ze dan in een opleidingstraject terecht.

 

In het paviljoen gebeurde van alles maar de hoofdzaak was om ook een stuk plezier te hebben en een veilige plek te bieden. Slingers en taart als je jarig was, werd toentertijd gebracht door bakker Hagens,  en hen veel te stimuleren.

Belangrijk was dat een team groepsleiders goed begeleid en aangestuurd werd om met elkaar  de klus te klaren. Reken maar dat er veel plezier was als alles opgerakeld werd als Sinterklaas Op den Berg bezocht.

Henny van Doorn en Henk Sieben

De bank staat er nog en men is bezig dit monument veilig te stellen naar een stukje privé grondgebied. Maar dat lijkt een hele klus. Wie durft het aan?

Rekken, september 2017.

Henny van Doorn