Hoofdmenu

Kliniek Oldenkotte

Kliniek Oldenkotte

 

 

 

 

 

 

 

Tientallen jaren waren de paviljoens van TBS kliniek Oldenkotte een vertrouwd gezicht in het Rekkense Landschap. Bovenstaande foto is genomen in 1989, enkele maanden voordat met de bouw van de nieuwe kliniek begonnen werd. De bomenrij aan de Kienvenneweg is al omgezaagd. In 1927 mocht de directie van de Rekkense Inrichtingen een terrein aankopen om een begin te maken  met de uitvoering van de zogenaamde Psychopatenwetten. Deze wetten waren in 1925 door de Tweede Kamer aangenomen. Kern van deze wet was dat er behandeld diende te worden in plaats van gestraft want: ‘Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, dat hem, wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis niet kan worden toegerekend’.  Het eerste paviljoen, Oldenkotte, werd gebouwd waar later de panden Oonderschoer en Panoven stonden. Bovenstaand paviljoen, De Schuppe, werd rond 1935 gebouwd. De patiënten die er opgenomen waren, werkten voornamelijk op het land. November 1944 werd dit paviljoen gevorderd door het terugtrekkende Duitse leger. Na de oorlog werden er tijdelijk NSB’ers samengebracht waarna het opnieuw als behandelkliniek werd ingericht. In 1988 kreeg men toestemming om een nieuwe kliniek te bouwen. Deze kliniek werd op het veld ervoor, het voetbalveld, gebouwd en werd in 1990 in gebruik genomen. Bovenstaand pand werd in het jaar daarna afgebroken. In 2013 viel het besluit om geen gebruik meer te maken van de behandelmogelijkheden van kliniek Oldenkotte en sinds die tijd wacht het pand op een nieuwe bestemming.

 

Tekst en foto: Henk Sieben

december 2017