Hoofdmenu

Herberg De Prins (vervolg)

De Prins

In de Praatje Plaatje bijdrage van februari 2014 stond vermeld dat  een zekere Stomps voor Herman Hagens(1878-1927) kastelein van Herberg de Prins zou zijn geweest. Nadat Jan Schepers ons onlangs een oude tapvergunning liet zien, is met zekerheid te zeggen dat dit ook zo is. Het was zelfs een zo dat de familie Stomps een aantal generaties lang de regie over herberg De Prins voerde. De oudst bekende Stomps op De Prins was Derk Stomps (1667-1747) Daarna waren Tone Stomps,  Jan Stomps, Jan Hendrik Stomps en Arend Jan Stomps(30.12.1822-03.05.1893) de uitbaters. Zoals in het bewijs van aangifte staat vermeld, kreeg deze Arend Jan Stomps in 1854 een vergunning voor een Tapperij en een Slijterij. Het huisnummer van het pand was G31, later Lindevoort 11, het huidige Lindevoort 13b.

Johanna Hendrica (Heintje) Stomps(1857-1922),dochter Arend Jan Stomps, trouwde met Jan Bernard Hagens(1846-1936). Ook Bernard Hagens was kastelein in herberg De Prins. In 1887 werd een zoon geboren, Herman. Herman Hagens(15.06.1887-10.10.1927) trouwde in 1923 met Hendrika Geertruida Wensink(22.09.1895-19.03.1976) en kregen een zoon Jan Bernard(1924-2004) en een dochter Johanna Louisa(1926). Hendrika Geertruida Wensink hertrouwde op 27 juni 1929 met Gerrit Jan Olthof. Hij werd uitbater van de inmiddels nieuw verrezen locatie, eveneens aan de Lindevoort.

 

Met dank aan Harald Bleumink.