Hoofdmenu

Havezate Den Borg tot Recken

 

 

 

 

 

 

 

Wie het zandpad tegenover De Kappenwaever aan de Den Borgweg ingaat, komt na een paar  honderd meter een informatiebord tegen met daarop informatie over havezate Den Borg tot Recken. Er is al veel geschreven over deze havezate maar het onderzoek naar de precieze feiten loopt steeds vast. Zo is er ondermeer onderzoek gedaan naar de precieze ligging ervan. Aan de hand van kadastrale kaarten wordt er van uitgegaan de havezate aan het eind van de doodlopende weg, die begint schuin tegenover de Deeskerweg, lag.  In september 1995 verrichtten enkele archeologen daar onderzoek naar de havezate Den Borg tot Recken. Ze namen daar grondmonsters en waren gericht op het vinden van puinresten. Ook streekhistoricus Hendrik Odink wijdde in zijn Land en Volk van de Achterhoek een hoofdstuk aan deze havezate. In augustus 1996 verscheen opnieuw een artikel in Tubantia over  havezate Merveld zo de Borg ook genoemd wordt. Dit naar aanleiding van het onderzoek van RAAP, het Regionaal Archeologisch Archiverings Project, het bedrijf dat voor de toenmalige gemeente Eibergen het culturele erfgoed in kaart bracht. Bij dit onderzoek werd baksteenpuin aangetroffen en een mogelijke gracht. Dit was uiteindelijk de aanleiding om een informatiebord over deze Borg te plaatsen.

 

Op bovenstaande kaart uit 1639, vervaardigd door Nicolaes van Geelkercken, is te zien waar de havezate Den Borg tot Recken heeft gelegen. Echter, helemaal zeker is dit niet omdat het Van Geelkercken vooral te doen was om de loop van de Berkel in kaart te brengen. Het is wel de enige bron waarop deze borg is afgebeeld. Helemaal rechts is de Antoniuskapel te zien, de huidige Antoniuskerk aan de Lindevoort, zodat men enigszins kan bepalen waar de borg ooit gelegen heeft. In 1740 verschijnt de borg onder de naam Havezate Mervelt in de archieven. Daarna houdt het op en lijkt de borg opgelost in de nevelen der geschiedenis.

Alle reden dus om er nog eens opnieuw onderzoek naar te verrichten. Ik hoop er over een jaar nog eens over te schrijven.

 

Henk Sieben

juni 2018