Hoofdmenu

Grenssteen 832

Velen van u kennen ongetwijfeld deze bijzondere grenssteen. Deze steen staat op het punt waar de grenzen van Gelderland, Overijssel en Duitsland bij elkaar komen. Het is dus eigenlijk een drielandensteen. Op de steen staan drie wapens, die van Overijssel, Gelderland en Münster. Verder staan er twee jaartallen op, namelijk 1766 en 1773 maar ook twee keer een nr.1. In verband met de gesloten overeenkomst in 1765 te Gross Burlo tussen Gelre en Münster zou deze steen in 1766 geplaatst worden. Vandaar dat dit jaartal onder het Gelderse wapen is aangebracht. Overijssel maakte echter bezwaren tegen het punt van plaatsing; de grens met Gelderland zou een wat zuidelijker verloop moeten hebben. In 1773 werd men het eens over het punt van plaatsing, vandaar de beide jaartallen. De steen kreeg onder het Gelderse wapen bovendien een nr. 1 omdat het de eerste steen was van de serie stenen tussen Gelre en Münster. Dit nummer kwam ook onder het Overijsselse wapen te staan omdat de steen ook de eerste steen werd tussen Overijssel en Münster.

In 1817 werd naast de wapensteen een houten grenspaal geplaatst met het nummer 832. In de tweede helft van die eeuw werd de houten paal vervangen door een stenen obelisk 832. Tot 1965 stonden de beide stenen gebroederlijk naast elkaar. In dat jaar werd de obelisk echter een eind zuidwaarts verplaatst. Wapensteen nr.1 werd voorzien van een brede witte band met daarop het nummer 832. In 1982 werd aan de zijkant een metalen plaatje aangebracht met dit nummer.

Henk Sieben

Bron: De douane uit beeld. Uitgave: Staring Instituut- Mr. H.J. Steenbergenstichting, 1992