Hoofdmenu

De Stompsbrug

Stompsbrug

 

 

 

 

 

 

De Stompsbrug was één van de Berkelbruggen die tot aan de ruilverkaveling van 1970 over de Berkel lag en een verbinding was tussen noord- en zuid Rekken. Met de toenmalige ruilverkaveling veranderde het landschap van Rekken ingrijpend. De Berkel werd recht getrokken en de landbouwgronden werden zodanig verkaveld dat de boeren hun landerijen rondom hun boerderij kregen. De Stompsbrug (genoemd naar de familie Stomps van herberg De Prins), ook wel de Stompvoortbrug genoemd, lag vlak bij het dorp en werd op een oude kaart ook het Muelenvonder genoemd.

Het pand op de linkerkant van de kaart -uit 1925- was tot midden jaren zestig van de vorige eeuw een schuur en behoorde toe aan de familie Wolthuis die daar een kruidenierszaak had. Deze schuur werd dan ook Wolthuis schure genoemd.  Bomers-Kranenboer- uit Zwolle (bij Grolle) kocht het pand en verbouwde het tot een woonhuis dat in 1974 gekocht werd door de familie Veening. Daarachter is nog net het puntje van de protestantse Antoniuskerk te zien.

 

Deze bijdrage komt van Henk Sieben en Henny van Doorn.