Hoofdmenu

Vacatures Belangenvereniging Rekken

Beste inwoners van Rekken,

 

Belangenvereniging Rekken heeft al bijna 20 jaar een coördinerende rol als vertegenwoordiger van de bewoners en verenigingen in Rekken om voorzieningen te behouden en te krijgen. Daarnaast is de Belangenvereniging het aanspreekpunt en de gesprekspartner tussen het dorp Rekken en de gemeente Berkelland.

 

Waar zijn we mee bezig (geweest)?

De Belangenvereniging heeft door participeren, initiëren en coördinatie veel zaken voor Rekken gerealiseerd de afgelopen jaren, onder ander de volgende zaken:

 

·          Markt

·          Plateau en bestrating om de Antonius kerk

·          Buurtbus

·          AZC

·          Glasvezel

·          Website

·          Trekpontje

·          Klompenpad

·          Wandel- en fietsroutes

·          Groenvoorzieningen

·          Veilig wonen, whatsapp buurtpreventie

·          Aantrekkelijk Rekken

·          Vernieuwing school en volksfeest, tapaanbesteding

·          Woningbouw voor starters en ouderen

·          Samenwerkende Verenigingen

·          Dorpshuis cq cultuurhuis

·          Bestuursmodel ontwikkelen voor Rekken in de toekomst

 

Met name de  laatste 4 zaken zitten in de ontwerpfase, hebben volop de aandacht en hopen wij de komende 2 jaren samen met de reeds bestaande commissies te realiseren. Het zijn belangrijke en mooie uitdagingen om Rekken naar de toekomst aantrekkelijk te behouden voor jong en oud, waarbij leefbaarheid, gemeenschapszin en vitaliteit hoog in het vaandel staan.

 

Toekomst & Vacatures

Om de plannen te realiseren is het noodzakelijk dat de Belangenvereniging bestuurlijk wordt aangevuld c.q ververst en vernieuwd wanneer zittingstermijnen aflopen. Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 leden. In maart 2020 zijn 2 leden aftredend en niet herkiesbaar. Voor een representatieve vertegenwoordiging  zijn er minimaal 5 bestuursleden nodig om de bestuurlijke verantwoording goed te kunnen uitvoeren.  Wij zijn daarom op zoek naar leden die bestuurstaken op zich willen nemen om Rekken nu en in de toekomst, leefbaar, vitaal  en aantrekkelijk te houden. Goed om te weten is dat de Belangenvereniging in 2020 zal onderzoeken hoe en waar er met de Samenwerkende Verenigingen Rekken koppelingen kunnen worden gemaakt. Het streven is om samen met hen in 2020 een nieuw bestuursmodel te ontwikkelen voor Rekken.

 

Interesse of vragen? Neem gerust contact op.

Wij doen een oproep aan jong of oud, bestuurlijke ervaring of niet, nieuw of al lang woonachtig in Rekken, het maakt niet uit! Neem de bestuurlijke uitdaging aan om het mooie Rekken te behouden. Ben jij diegene of ken je iemand die dit zou willen en kunnen, schroom niet en pak deze handschoen op. Graag zien we jullie reacties tegemoet en voor vragen, onduidelijkheden en informatie kun je bij ons terecht (mail bestuur@bvrekken.nl of tel Irene Hagens: 06-81023409)

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Belangenvereniging Rekken