Hoofdmenu

Platform Berkeldal

Het Platform Berkeldal is een initiatief van vele gebiedspartijen om de Berkel en de dorpen hierlangs te promoten en samenwerkingen te stimuleren.

Namens het Platform Berkeldal, willen wij graag de website, die sinds kort bestaat, onder de aandacht brengen.

www.berkelen.nl 

Hiernaast wordt het Berkelfestival onder jullie aandacht gebracht, dat van 24 t/m 28 augustus 2018 langs de gehele Berkel van Billerbeck tot aan Zutphen wordt gehouden. Voor meer informatie en mensen die willen aansluiten met activiteiten en initiatieven: www.berkelfestival.eu.