Hoofdmenu

Nieuwe toekomst voor Antonius Kerk in Rekken

Na zoveel eeuwen is op zondag 12 september j.l. in de Antonius de laatste reguliere kerkdienst geweest, onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken, plaatsvinden. Deze Slotdienst kan online te terug gekeken worden via onderstaande link

www.kijk-mee.nl/Antoniuskerk

Dss. Jan en Eveline Struijk zullen voorgaan in deze dienst en Ineke van de Werf en Marty Herlaar zullen enkele liederen ten gehore brengen. Tevens zal na afloop van de dienst de sleutel van de Antonius symbolisch overhandigt worden aan de leden van de Initiatiefgroep Behoud Antonius Rekken. Zoals u weet is deze groep ondertussen bezig om plannen uit te werken om de Antonius een nieuwe plaats in de Rekkense samenleving te geven. Het zal een maatschappelijk-culturele functie zijn waarbij gedacht moet worden aan het houden van concerten, boekenmarkten en activiteiten waarin ontmoeten centraal staat. Daarnaast zullen er een ook aantal oecumenische vieringen per jaar worden gehouden.