Hoofdmenu

Minder beesten op de zandvang

Sinds medio 2015 is er veel gebeurd op de Zandvang. Vanuit een samenwerking tussen het Waterschap Rijn en IJssel en Jimmy Kemink (O’Hara) is een gedeelte van het gebied rond de Zandvang afgerasterd om er beesten te laten grazen. Een manier van natuurbeheer die beide partijen voor een periode van 6 jaar zijn overeengekomen. Er liep soms een kudde schapen, er kwamen 3 koeien en in totaal 4 paarden.

In oktober 2015 startte in opdracht van het Waterschap werkzaamheden voor het ontgronden en ontslibben. Hiernaast was de herfst en winter van 2015 – 2016 zeer regenachtig.

Door de werkzaamheden in dit gebied  en het feit dat zand en slib er grotendeels nog opgeslagen liggen is het te begrazen gebied voor de beesten kleiner geworden. Hiernaast heeft alle regen het gebied zeer drassig gemaakt en is de bodem na al deze werkzaamheden niet hersteld.

Met als gevolg dat er te weinig te eten is voor de beesten. Eerder is er al 1 paard weggegaan. Recent zijn er 2 paarden en 1 koe weggegaan. U treft dus binnenkort op de Zandvang 1 paard en 2 koeien. Hiernaast zal ook de kudde schapen er soms zijn.

 

Februari 2016