Hoofdmenu

Meldingen over openbare ruimte

De Belangenvereniging ontvangt van de inwoners van Rekken wel eens berichten over slechte wegen, slechte bermen etc. Wij kunnen hiervan melding doen bij de gemeente. Maar dat kunt u wellicht zelf ook doen. Op de website van de gemeente Berkelland staat informatie over hoe u dat kunt doen.

Dit kan telefonisch (0545-250250) of digitaal: http://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar/Klachten_en_bezwaar/Meldingen_over_openbare_ruimte

Onze ervaringen met de digitale melding zijn positief. Mocht u dit toch anders ervaren, dan kunt u alsnog contact met ons opnemen.