Hoofdmenu

Lichtjesavond in Rekken

Lichtjesavond in Rekken, 1 november 2015, Als er nooit meer een morgen zou zijn . . .

Met dank aan organisator Nijkamp Uitvaartzorg, die alle middelen beschikbaar heeft gesteld, en een aantal enthousiaste vrijwilligers, heeft zondag 1 november de eerste Lichtjesavond in Rekken plaatsgevonden. Een avond om door middel van woord en muziek stil te staan bij onze dierbaren die ons zijn ontvallen.

Voor iedere belangstellende stond er een brandende kaars klaar op het door fakkels en sfeerverlichting verlichte kerkhof aan de Rekkenseweg. Na een warm woord van welkom door Johan Nijkamp, droeg Ninthe Van der Luyt een mooi gedicht op, o.a. ter nagedachtenis aan haar overleden overgrootouders, en Anne Groot Wassing zong een prachtig lied van Ilse de Lange; i still cry. Op enig moment konden de kaarsen op het graf van een overleden dierbare worden geplaatst, of in het hart van kaarsen wanneer er geen graf in Rekken te bezoeken was.

Onder begeleiding van trommelaars van Crescendo is er in optocht gelopen naar het kerkhof aan de Lindevoort. Hier werd een gedicht voorgedragen door Lynn en Iris Rotering, o.a. ter nagedachtenis aan hun overleden opa’s en Anne Groot Wassing zong een lied van Claudia de Breij; mag ik dan bij jou. Nadien konden ook op dit kerkhof, dat eveneens verlicht was door fakkels en sfeerverlichting, de kaarsen worden geplaatst op het graf van overleden dierbaren. Hierna werd de avond afgesloten door Johan Nijkamp met de belofte dat er zeker een vervolg komt op deze eerste Lichtjesavond in Rekken.

Deze indrukwekkende avond is vastgelegd door Berkellandtv. Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij deze Lichtjesavond, of wilt u nog eens terugkijken, kijkt u dan op www.berkellandtv.nl

Lichtjesavond Lichtjesavond
Lichtjesavond