Hoofdmenu

Klompenpad

Wat zijn Klompenpaden?

Klompenpaden zijn cultuurhistorisch interessante wandelroutes die door het agrarische gebied liefst langs akkers en weiden, langs boerenerven en over landgoederen gaan. Klompenpaden biedt de recreant de mogelijkheid lopend het agrarisch cultuurlandschap te doorkruisen gebruik makend van rustige weggetjes, akkerranden en weilanden. Ieder Klompenpad is een belangrijke schakel in het

Klompenpadennetwerk wat nu in heel Gelderland in ontwikkeling is.  Een dergelijk gebiedsdekkend  netwerk van paden maakt het mogelijk om specifiek geïnteresseerde recreanten naar Rekken te halen. Recreanten zorgen voor economische bedrijvigheid. Maar ook voor de lokale bewoners is een Klompenpad interessant. Heel vaak is de reactie van bewoners dat ze met het Klompenpad nu op plekken in het eigen gebied kwamen waar ze heel lang niet meer waren geweest (of soms zelf nog nooit). Het onder voorwaarden openstellen van grond ten behoeve van een klompenpad is een aangelegenheid (5 jaar) waarvan de beslissing bij de grondeigenaar ligt. Medewerking is vrijwillig.

 

Burgerparticipatie

Het proces om tot dit Klompenpad te komen wordt mogelijk gemaakt door een grote mate van burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid. Het heeft de voorkeur om de ontwikkeling van de Klompenpaden in samenwerking te doen met een dorp/ buurtschap. Op de jaarvergadering van de BV Rekken in 2018 is met algemene stemmen besloten om een klompenpad te ontwikkelen. Na het beschikbaar stellen van de benodigde middelen door Gemeente Berkelland en Provincie Gelderland is op de jaarvergadering van 2019 het proces van routeontwikkeling gestart. Op dit  moment is een groep van circa 14 bewoners van Rekken samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) bezig met het onderzoeken van de haalbaarheid van mogelijke routes.

 

In Gelderland  zijn inde afgelopen 12 jaar op deze manier 83 Klompenpaden samen met de streek ontwikkeld. Naar verwachting komt daar in 2020 het pad in en rondom Rekken bij. Bij ieder Klompenpad hoort een routefolder, een app en een webpagina met onderwerpen over de plaatselijk streekgeschiedenis en over de natuur en het landschap.

 

Over SLG.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is dé organisatie in Gelderland die zich inzet voor het cultuurlandschap. Het landschap met heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen. Wij hebben geen eigen terreinen en werken dus altijd samen met anderen. Dit kan een gemeente zijn, een particuliere grondeigenaar (bewoner van het buitengebied), vrijwilligers of de Provincie Gelderland.

Veel van het landschap wordt in stand gehouden door vrijwilligers. Deze onmisbare krachten ondersteunen wij met kennis, kunde en gereedschap. Ook het particulier natuurbeheer in eigen tuin of op het eigen erf stimuleren we. Dit kan in (gemeentelijke) projecten maar ook door individuele bewoners te voorzien in advies en door het ontwerpen van inrichtingsplannen voor het erf.

 

 

Kijk eens op www.landschapsbeheergelderland.nl bijvoorbeeld om te zien welke acties en projecten er lopen, wat er op dit moment in uw gemeente gebeurt, om meer te weten te komen over het landschap rondom om uw adres of voor instructie over aanplant en beheer van bomen en struiken

 

Met vriendelijke groet,

 

Erik van Eek

Stichting Landschapsbeheer Gelderland