Hoofdmenu

Kerkplein – Lindevoort

Het kerkplein aan de Lindevoort zag er tot oktober 2013 zo uit.

P1020096 P1020097 P1020103 P1020105 P1020107 P1020109 P1020110 P1020113 P1020114

We nemen u even mee terug in de tijd.

In het jaarverslag 2012 van de Belangenvereniging Rekken las u het volgende over dit kerkplein:

“We hadden een begroting gemaakt van alle werkzaamheden om het dorpsplein te realiseren.

1. Aanleg parkeerplaatsen links naast de kerk.

2. Herbestraten voor de kerk, doorlopend en integrerend met het voorplein van Den Hof.

3. Asfalt rechts opzij van de kerk verwijderen en herbestraten.

4. Achterzijde omgeving kerk herinrichten.

5. T.z.t het kerkhof links van de kerk opknappen.

Van deze werkzaamheden zijn verschillende begrotingen gemaakt, zodat per project duidelijk is wat het gaat kosten. Dit aangevuld met de tekeningen hoe het uiteindelijk moet worden. De gemeente vond, dat deze deelbegrotingen, met schetsen, onvoldoende waren om de provincie te overtuigen om geld hiervoor beschikbaar te stellen. Een dorpsbouwkundige heeft van het geheel een verhaal met tekeningen gemaakt, dat voor de provincie acceptabel zou zijn. Inmiddels had de provincie de subsidie “gemeenschappelijke regelingen en sociale cohesie” stopgezet, zodat er geen financiering meer mogelijk was. Mede op aandringen van onder andere de VKK kwam eind november een mededeling van Gedeputeerde Staten dat er een subsidie verstrekt kan worden betreffende Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. De nieuwe regeling loopt tot 13 september 2013. Er zijn echter allerlei nieuwe voorwaarden aan verbonden: je moet zelf zorgen voor cofinanciering en er wordt maar 75% aan subsidie verstrekt van de totale begroting, en dan nog is het maar zeer de vraag of je voor deze subsidie in aanmerking komt.

Om een lang verhaal kort te maken: we zijn weer terug bij af. We hebben besloten om het totale plan voorlopig in de ijskast te zetten en ons te concentreren op het realiseren van de werkzaamheden aan de voorzijde van de kerk, te weten, de parkeerplaatsen alsmede het herbestraten voor de toren van de kerk. Hiervoor is een reeds toegezegde subsidie van de gemeente te gebruiken. Alleen zal er nog wel gebruik gemaakt moeten worden van vrijwilligers omdat de subsidie niet geheel toereikend zal zijn.”

 

Gelukkig konden wij u in het jaarverslag 2013 als volgt informeren:

“De ontwikkelingen van het dorpsplein kwamen in het begin van dit jaar in een stroomversnelling. De toegezegde middelen voor het realiseren van het plein voor de kerk kwamen vrij onder voorwaarde dat realisatie in 2013 zou plaatsvinden. Voordien moest er weer een nieuw plan en een nieuwe tekening worden ingediend. Het karwei klaren met vrijwilligers leek geen reële oplossing. Het werk hebben we daarom laten aanbesteden aan een 3-tal plaatselijke bedrijven, waar uiteindelijk de goedkoopste inschrijver het werk is gegund. Het plein is begin december met nog wat aanpassingen in de uitvoering opgeleverd. Er moeten nog wat puntjes op de I worden gezet, zoals het plaatsen van een boom, bloembakken en verlichting van de kerktoren. De grootste rekening is echter voldaan en we kijken met enige ingenomen trots naar het gerealiseerde resultaat.”

Na de opening van het kerkplein op 17 december 2013 zag het er zo uit:

IMAG0128_BURST005 IMAG0130 IMAG0180_BURST002 IMAG0181_BURST002 IMAG0183_BURST002 IMAG0206 IMAG0223_BURST002 IMAG0481_BURST002 ZOE_0007 ZOE_0011

 

In het jaarverslag 2014 kon u lezen:

“Nadat we in december 2013 een feestje hebben georganiseerd ter ere van o.a. de oplevering van het vernieuwde kerkplein, heeft de BV de mogelijkheden onderzocht om ook de bestrating naast de N.H.-kerk in de richting van het kerkhof, te vervangen. Bij de gemeente stond deze bestrating op de lijst voor vervanging van de bovenste deklaag. Onderzocht zijn de mogelijkheden om de volledige bestrating te verwijderen en in plaats van een nieuwe asfaltlaag aan te brengen, dit deel door te bestraten met klinkers, aansluitend bij de huidige bestrating. Inmiddels heeft aanbesteding plaatsgevonden en vinden er gesprekken plaats tussen de firma Beusink en de gemeente. Heeft u gezien dat bij Den Hof een paar plantenbakken zijn geplaatst waarmee het aanzicht is verfraaid??”

 

Eind 2015 is ook deel 2 van het kerkplein gereed en ziet het er zo uit:

IMAG0189 IMAG0240 IMAG0241_BURST002 IMAG0382_BURST002 IMAG0383_BURST002 IMAG0384_BURST002 IMAG0388_BURST002 IMAG0389_BURST002 IMAG0397_BURST002 IMAG0398_BURST002 IMAG0399_BURST002 IMAG0404_BURST002 IMAG0412 IMAG0449 IMAG0450 IMAG0451 ZOE_0069

 

Belangenvereniging Rekken

februari 2016