Hoofdmenu

Jaarlijkse ledenvergadering Belangenvereniging Rekken

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur in Den Hof te Rekken.

Na de pauze volgt een presentatie door de Belangenvereniging Rekken i.s.m. wijkagent Rekken en vrijwillig preventiemedewerker Veilig Wonen.

Het onderwerp: Buurtpreventie (Buurt Whatsapp)

SAAR: Signaleren, Alarmen, App en Reageren, helpt u ons mee?

Mocht u alleen de presentatie over buurtpreventie bij willen wonen dan kunt u om 21.00 uur aansluiten.

Hieronder volgt de uitnodiging / agenda, het jaarverslag 2016 en de concept notulen van de jaarvergadering van 6 april 2016.

Uitnodiging bewoners jaarvergadering Belangenvereniging Rekken 2017 def 13 maart 2017

Jaarverslag 2016 Belangenvereniging Rekken 27-02-2017 definitief (1)

(Concept)verslag Jaarvergadering Belangenvereniging Rekken d.d. 6 april 2016