Hoofdmenu

Info over het AZC

Informatie van het comité AZC

Op 25 juni 2015 zijn namens het comité AZC, Peter Jongerling, Mieke van Aspert-Mos, Gert Schoenmaker en Herman Aarnink voor overleg bij de burgemeester geweest. Naast de burgemeester was daar ook aanwezig, Arjan Faassen, Roel Heij en Frank Evers, allen medewerker van de gemeente Berkelland.

Ter sprake kwam (het voorlopig) besluit van het COA inzake het niet onderbrengen van asielzoekers in kliniek Oldenkott in Rekken.

Daarnaast hebben we besproken:

  • de omgevingsanalyse
  • legaliteit bebouwing achter op het terrein
  • terugkoppeling burgemeester naar bevolking Rekken
  • toekomst kliniek Oldenkott

 

De omgevingsanalyse

Via de media heeft het COA haar besluit kenbaar gemaakt af te zien voor het huisvesten van asielzoekers omdat een exploitatie voor 300 asielzoekers niet rendabel zou zijn. De kliniek zou wel als een nevenvestiging gebruikt kunnen worden indien er binnen straal van 10 km een hoofdvestiging zou staan.

Bovengenoemd aantal is de uitkomst van de omgevingsanalyse, waarbij opvang van 310 asielzoekers  mogelijk zou moeten zijn, met als voorwaarde dat na 5 jaar het AZC sluit.

Er zou gestart worden met 215 asielzoekers en vervolgens gefaseerd uitbreiden met twee keer met 50 naar een maximum van 310. Er zou weer met dezelfde aantallen afgeschaald worden indien zich problemen zouden voor doen.

De omgevingsanalyse is positief ontvangen, veel inbreng van comité AZC Rekken is er in terug te vinden.

Negatief:  Wij vinden dat over planschade wat te makkelijk geschreven is en er is gesteld dat dit niet of nauwelijks aan de orde zou zijn. Reactie gemeente: Daar hebben we een standaard procedure voor met een drempelbedrag erin. Indien bewoner dat aan de hand heeft, kan deze een verzoek tot planschade bij gemeente indienen. Een onafhankelijk bureau gaat het beoordelen en gemeente volgt dit oordeel.

 

Legaliteit bebouwing achter op het terrein

Er is nog steeds discussie inzake  de legaliteit van bebouwing achter op het terrein. De juridische inzichten van de advocaat van het comité AZC en de juristen van de gemeente Berkelland worden gedeeld om te komen tot een juiste conclusie.

 

Terugkoppeling burgemeester naar bevolking Rekken

Medio september 2015 wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de burgemeester een terugkoppeling doet van het proces inzake de conceptvergunningsaanvraag van het COA.

Bedoeling is dat eventuele vragen vanuit de bevolking worden beantwoord.

Deze vragen kunnen vooraf worden ingezameld maar op de info avond kunnen deze ook worden gesteld. Hiernaast kan er ook van gedachten gewisseld worden.

 

Toekomst kliniek Oldenkott

Ondertussen wordt door het Rijksvastgoed gezocht naar nieuwe /andere opties voor de kliniek. Er liggen diverse scenario’s welke in concept worden uitgewerkt.

Indien er kopers of gegadigden zijn met plannen dan zal een wijziging van het bestemmingsplan een  onderdeel zijn van het te realiseren project.

Wat er op termijn gebeurd is niet bekend, maar het verdwijnen van deze kliniek zal Rekken anders op de kaart zetten. Er verdwijnt een stuk geschiedenis maar ook werkgelegenheid c.q economische activiteit.

 

Tot slot

In september 2015 staat omgevingsanalyse op de agenda van de gemeenteraad.

BenW gaat aan de gemeenteraad vragen om de kaders aan te geven voor het al dan niet vestigen van een AZC in Berkelland en hoe te handelen als het COA zich weer meldt.

Er komen meer locaties vrij in de gemeente.