Hoofdmenu

I Pad en Tablet cursus krijgt vervolg

Tijdens de introductie van de website www.info-rekken.nl  in december 2013 bleek dat er in ons dorp meerdere ouderen nog onbekend zijn met het gebruik van een computer, I Pad of Tablet.

 

Binnen de Belangenvereniging Rekken ontstond het idee om te kijken naar de mogelijkheden voor een I Pad of Tablet cursus. Er werd contact gezocht met het Kruiswerk Achterhoek. Kruiswerk Achterhoek bleek enthousiast en zo ook 30 Rekkenaren. De cursus werd gegeven in Den Hof te Rekken. De kosten voor de cursus kwam voor eigen rekening, de kosten voor de huur van Den Hof en de koffie/thee werden door de Belangenvereniging Rekken voldaan.

 

De 30 cursisten werden in 3 groepen verdeeld en hadden in totaal  6 lessen van 2 uur. Hier werd onderscheid gemaakt in I Pad en Tablet gebruikers.

 

Tijdens de laatste les kwam de cursusleider met het voorstel om in januari 2016 een opfriscursus te geven van 4 lessen. Hierop werd door een aantal personen zeer positief gereageerd.

Nadere berichtgeving hierover volgt zo spoedig mogelijk.

 

De mensen hebben wel in de gaten dat het digitaal communiceren steeds gebruikelijker wordt. Zij geven onder andere aan:  “Het is al mooi als ik een mailtje kan openen en versturen en met kinderen en kleinkinderen kan communiceren. En als ik slecht ter been wordt geeft dit ook mogelijkheden. Vanuit de overheid wordt je meer gedwongen om digitaal te communiceren.”

 

Nu zoekt de Belangenvereniging Rekken één of meer vrijwilligers die, na de opfriscursus, deze of andere ouderen voort willen helpen als deze even niet meer weten hoe ze verder moeten.

Heeft u hier tijd voor en interesse in? Neem dan contact op met de Belangenvereniging Rekken.

 

Namens de Belangenvereniging Rekken worden de vrijwilligers van Den Hof hartelijk bedankt voor het verzorgen van de koffie en thee en het verrichten van de bijbehorende werkzaamheden!!

 

 

Belangenvereniging Rekken

November 2015