Hoofdmenu

Handtekeningenactie Asielopvang

Op 26 september 2014 heeft de Belangenvereniging Rekken gesproken met een aantal buurtbewoners van de voormalig TBS-kliniek. Een gesprek over de aanvraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de kliniek in gebruik te nemen als asielzoekersopvang.

Er zijn vele bezwaren waardoor de buurtbewoners, in samenwerking met de Belangenvereniging, een handtekeningenactie zijn gestart. Ook u zult benaderd worden met de vraag of u een handtekening wilt zetten tegen de huidige plannen van het COA.