Hoofdmenu

Gemeente Berkelland: Starterslening verruimd & Toekomstbestendig Wonenlenening

Vanuit de gemeente Berkelland ontvingen wij de volgende twee berichten.
Wij hebben ze samen gevoegd in één nieuwsartikel omdat het twee relatief korte informatie berichten zijn.

 

Starterslening verruimd

De starterslening voor de aankoop van de eerste koopwoning in Berkelland is verruimd. Een lening is mogelijk voor bestaande en nieuwe woningen met een koop(aanneem)som tot € 232.500 (inclusief verbeterkosten, exclusief verwervingskosten). Deze grens beweegt mee met de NHG-grens. De starterslening is maximaal 20% van de koopsom met een maximum van € 25.000. Meer info op https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Leningen/Starterslening

 

Toekomstbestendig Wonenlening

Er is in Berkelland een nieuwe SVn-lening voor het opknappen van bestaande woningen. De Blijverslening, de Duurzaamheidslening, de Kluswoninglening en de Asbestlening voor particulieren zijn samengevoegd in de ‘Toekomstbestendig wonenlening’. We haken hiermee aan bij de provinciale regeling ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’. De provincie neemt 50% van iedere verstrekte lening voor haar rekening. Dit betekent dat met hetzelfde Berkellandse geld 2 keer zoveel leningen verstrekt kunnen worden en dus meer mensen van deze mogelijkheden gebruik kunnen maken. De gemeente speelt met de maatregelenlijst in op de volgende beleidsdoelen:

  1. Energietransitie (energiebesparing, duurzame opwekking)
  2. Langer zelfstandig wonen (toegankelijkheid, bruikbaarheid, veiligheid)
  3. Klimaatadaptatie (anders omgaan met hemelwater om droogte en wateroverlast te bestrijden)
  4. Opknappen van gedateerde woningen
  5. Gezonde en veilige leefomgeving, waaronder asbestsanering.

Nieuwe leenvormen zijn de verzilverlening voor inwoners vanaf 58 jaar en de maatwerklening voor inwoners met een smallere beurs. Aanvragen lopen via het AGEM Energieloket. Meer informatie over de verordening en de maatregelenlijst vind je op https://www.agem.nl/energie-besparen/subsidies-leningen/kluswoninglening-gemeente-berkelland/mogelijkheden-per-gemeente.