Hoofdmenu

GEMEENTEBERICHT

In het gemeentebericht zal Inge Waarlo, de contactpersoon van de gemeente Berkelland voor o.a. Rekken, u voorzien informatie en aandachtspunten over en voor ons dorp.

 

December 2019 

Inge Waarlo zal niet meer standaard de inloop in Rekken, iedere laatste donderdagochtend van de maand, bezoeken. Wel zal ze haar contacten in Rekken onderhouden door regelmatig haar gezicht te laten zien. Mocht u graag wat met haar willen bespreken, dan kunt u een afspraak maken, tel. 0545 250 278 / i.waarlo@gemeenteberkelland.nl 

 

Haar tweede bijdrage, oktober 2018

Beste bewoners,

 

Wat fijn om weer terug te zijn! Na een paar maanden uit de running in verband met de geboorte van ons tweede kindje was een van de eerste activiteiten die ik heb opgepakt in september het bijwonen van de vergadering van Belangenvereniging Rekken. Een vertrouwd begin. Mijn collega Emma Bomers heeft ondertussen de honneurs waargenomen, waarvoor dank!

 

Ik hoop dat jullie kunnen terugkijken op een mooie zomer. In ieder geval een bloemencorso met veel belangstelling voor publiek en media zag ik al. Leuk zeg! Jullie zetten Rekken op de kaart! Ook vanuit andere hoeken krijgen jullie aandacht. Zo hebben wij met ons teamuitje (team Gebied) een bezoek gebracht aan projecten in Neede, Eibergen en Rekken. Ik heb mijn team ingelicht over het woon- en leefbaarheidsonderzoek waar jullie middenin zitten en mijn collega heeft verteld over de aanpak van de Lindevoort. We hebben gefietst langs de Berkel en we stonden we met z’n allen voor de poort van de voormalige TBS-kliniek. Een enorm complex. Ik zag een vlog voorbij komen waarin jongeren worden opgeroepen om na te denken over een alternatieve bestemming hiervoor.

 

Evenementen

Van Belangenvereniging Rekken kreeg ik enige tijd geleden diverse vragen rondom het organiseren van evenementen. Vergunning, verantwoordelijkheden, verzekering, subsidies.. Op woensdagavond 21 november organiseren wij een informatiemarkt over wat er komt kijken bij het organiseren van een evenement. Op korte termijn verschijnt hierover berichtgeving in BerkelBericht en via sociale media.

 

Meldingen doen

Regelmatig krijg ik vragen en opmerkingen over schade, achterstallig snoeiwerk of defecte straatlantaarns. Wist u dat u dit zelf kunt melden via de gemeentewebsite? (https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar/Klachten_en_bezwaar/Meldingen_over_openbare_ruimte) U kunt onder het tabblad ‘melden’ en dan via ‘ergens last van/iets kapot’ een bericht achterlaten. Het wordt dan doorgestuurd naar de juiste collega.

 

Berkelland in cijfers

Een andere vraag die ik geregeld krijg gaat over cijfers. Hoeveel inwoners heeft mijn dorp? Hoe oud zijn ze? Hoe is de verdeling man/vrouw? Antwoord op dit soort vragen kunt u vinden via https://berkelland.incijfers.nl/dashboard Onder de knop ‘databank’ is een deel van de informatie ook op kernniveau beschikbaar.

 

Inloop

Heeft u vragen of ideeën op het gebied van leefbaarheid? Neem gerust contact met mij op via onderstaande gegevens. Ik kan ook langskomen en daarnaast is het goed om te weten is dat ik elke laatste donderdag van de maand van 11.00u tot 12.30u in Den Hof zit. Vrije inloop! Samen met een collega van VoorMekaar en met wijkagente Heleen Klein Breteler.

 

Groeten en graag tot horens!

Inge Waarlo

contactpersoon Eibergen, Beltrum, Rekken en omliggende buurtschappen

0545 250 278 / i.waarlo@gemeenteberkelland.nl

vaste werkdagen maandag, dinsdag, donderdag (verder flexibel in de avonden)

 

 

 

Haar eerste bijdrage, december 2017 

Goedendag!

Misschien hebben jullie al gehoord dat ik nieuw ben bij de gemeente Berkelland, maar zo niet: aangenaam! Ik ben Inge Waarlo en sinds juni dit jaar contactpersoon voor Rekken, Eibergen en Beltrum. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor de buurtschappen van de voormalige gemeente Eibergen.

Als contactpersoon zit ik regelmatig om tafel met de belangenvereniging Rekken. Het is mijn taak om samen met de belangenvereniging in de gaten te houden hoe de agenda van Rekken eruit ziet; waar moeten we aandacht aan besteden? De agenda wordt ‘gevuld’ vanuit verschillende kanten. In eerste instantie natuurlijk door Rekken zelf. Jullie hebben een dorpsplan waarin de plannen richting de toekomst beschreven staan. Deze komen tijdens de bestuursvergadering van de belangenvereniging regelmatig aan de orde. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen waar we op in moeten spelen. Bijvoorbeeld de bevolkingsverandering, maar bijvoorbeeld ook de toenemende drugscriminaliteit op het platteland. Verder hebben we te maken met politieke wensen, zoals de wens van het college van Berkelland om zoveel mogelijk energieneutraal te zijn, maar ook een landelijke ‘opdracht’ van het kabinet om in 2024 asbestvrij te zijn bijvoorbeeld. Als laatste hebben we de gemeentelijke planningen van wegen en groen. Ook dit bepaalt waar in het gebied op gezette tijden de focus op komt te liggen. Tijdens inloop- en inspraakbijeenkomsten over wegreconstructies komt er vaak nog meer naar boven. Waar mogelijk pakken we verschillende zaken binnen eenzelfde project op.

Wat nu natuurlijk hoog op de agenda in Rekken staat is het project Aantrekkelijk Rekken. Een traject wat Rekken als dorp doorloopt om inzicht te krijgen in de woonwensen en voorzieningenbehoefte van de Rekkenaren. Adviesbureau KAW trekt hierin samen op met de projectgroep. ProWonen en gemeente zijn actief betrokken. De eerste bijeenkomst zit erop en is veelbetekenend: meer dan 100 Rekkenaren kwamen vorige week naar Kerkemeijer om mee te praten!

Ik loop nu een half jaar rond in Berkelland en inmiddels raak ik aardig vertrouwd hier. Dat vind ik fijn. Ik ken natuurlijk nog lang niet alles en iedereen. Dat hoeft ook niet. Sowieso is de belangenvereniging in Rekken een goede gesprekspartner voor mij. Neemt niet weg dat jullie mij gerust mogen benaderen met vragen, opmerkingen en ideeën. Een aantal Rekkenaren heeft daar al gebruik van gemaakt. Voor mij waardevolle informatie, top!

Ik wens jullie allemaal fijne Kerstdagen toe en het beste voor 2018!

 

Groeten en graag tot horens,

Inge Waarlo

contactpersoon Eibergen, Beltrum, Rekken en omliggende buurtschappen

0545 250 278 / i.waarlo@gemeenteberkelland.nl

vaste werkdagen maandag, dinsdag, donderdag (verder flexibel in de avonden)

 

December 2017