Hoofdmenu

Enquête over Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied

Beste bewoner(s)/ ondernemer(s),

U woont of heeft uw bedrijf in het gebied in of rond Rekken, in of rond Holterhoek.

verzoeken wij deze enquête in te vullen.

 

Enquête over Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied

De enquête gaat over het Keurmerk veilig Ondernemen in het buitengebied. Het is een

samenwerking met bewoners, politie, agrariërs, jagers bewonersverenigingen, de

omgevingsdienst en de gemeente om samen een veiliger buitengebied voor elkaar te krijgen.

De uitkomst van de enquête geven een beeld van onveilige en ondermijnende situaties in

het buitengebied. Ook brandveiligheid, overlast en verkeersveiligheid zijn hierbij thema’s.

Het resultaat is dat de veiligheid in het buitengebied vergroot wordt en blijvende aandacht

heeft van de partners.

 

Samenwerkingsverband

Hiervoor is een nieuwe vorm van samenwerken voor het buitengebied in Berkelland. Dit

samenwerkingsverband bestaat uit de gemeente Berkelland, Politie, Regionaal Informatie en

Expertise Centrum (RIEC), Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Waterschap Rijn en IJssel,

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de gemeente Berkelland.

 

Invullen van de enquête

Uw inbreng is daarbij van doorslaggevende betekenis om een goede beoordeling van het

gebied te kunnen maken. Daarom verzoeken wij u om via onderstaand webadres (link) de

enquête in te vullen.

 

https://nl.surveymonkey.com/r/RS978MC

 

U kunt deze enquête invullen tot 1 juli 2018. Alle resultaten zijn verwerkt zal op

een later tijdstip een terugkoppeling van de gegevens volgen.

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met mevrouw A.M. Holl van de gemeente Berkelland.

 

Alvast bijzonder hartelijk bedankt voor uw medewerking.